121 % meer omzet bij gebruik spraakherkenning door accountmanagers

Return of investment of terugverdientijd is zeer kort bij gebruik van Dictation Anwyhere door buitendienst accountmanagers en vertegenwoordigers. Je verkrijgt nog meer opbrengsten wanneer een backoffice daarop ingericht is.

 

Deze Return of Investement (ROI) is ontwikkeld om aan te geven welke financiële voordelen Dictation Anywhere je geeft.

 

Er zijn diverse soorten besparingen wanneer we dit product inzetten. De besparing kunnen we opdelen in een primaire en een secundaire besparing. 

Dictation Anywhere niet verwarren met Dragon Anywhere

Het grote verschil tussen Dragon Anywhere en Dictation Anywhere is de methode van spraakherkenning. Bij Dragon Anywhere zit je aan een laptop of computer, gebruik je een microfoon en zie je de tekst verschijnen op je beeldscherm.

 

Bij Dictation Anywhere (mobile dictation) spreek je audio in met behulp van een smartphone, digitale recorder, mobile device of voicerecorder en de tekst zie je later pas terug. Wanneer je op kantoor terugkomt of op je smartphone. Wanneer de Backoffice een account heeft dan zie zij direct de tekst en kan deze ook verwerken.

Meer informatie over Dragon Anywhere vind je op de site van Cedere.

Welke soorten besparingen zijn er?

In de primaire besparing hebben we het over de tijdwinst; dus een financiële winst of besparing.

In de secundaire besparing hebben we het vooral over de niet direct zichtbare besparing maar die wel van invloed is op langere termijn.

 

De cijfers resulteren in een Return Of Investment of Total Costs of Ownership of terugverdientijd.

Hoe besteedt een Key Accountmanager of Salesmanager zijn tijd?

Een accountmanager besteedt veel tijd aan overhead. Voorbereiden voor gesprekken en veel tijd aan het reizen. Onderstaande cijfers zijn door diverse organisaties verwerkt in de agenda, de vrijdag wordt meestal vrijgehouden voor verslagen en notities. Hoe veel tijd gaat het je opleveren wanneer je verslag kan inspreken? 3 keer of 5 keer meer tijd?

 

Tijd spenderen aan verkopen, wat doet een accountmanager:

 • 21 % van zijn tijd aan administratie
 • 27 % aan reizen
 • 30 % acquisitie
 • 8 % pricing
 • 5 % planning 
 • 9 % anders

 Deze cijfers zijn door meerdere accountmanagers bekeken en ze geven toe, er is veel tijd te besparen. Het reizen is minder geworden sinds de coronacrisis, contacten leggen en acquisitie is langer geworden. 

 

Is dicteren dan nog handig voor een accountmanager die minder op de weg zit?

Juist nu is er tijd om de Sales te optimaliseren, het verkoopproces versnellen en daar is CDA de oplossing voor.

Meer tijd om omzet te genereren.

Wanneer 20 % meer kwaliteit wordt geleverd en 20 % meer inzet, groeit de omzet met   121 % !!!

Primaire Besparing:

 • Besparing accountmanager 1 dag per week
 • Besparing accountmanager 3 keer sneller dicteren dan typen
 • Binnendienst direct op de hoogte en voert opdracht zo spoedig mogelijk uit
 • Combinatie van reizen en administratie

 

Secundaire Besparing:

 • Stress vermindering en daardoor minder uitval van belangrijke medewerker
 • Lagere lichamelijke belasting 
 • Minder dataverlies (gegevens) uit het geheugen van de accountmanager
 • Klantenkaart beter vullen met belangrijke gegevens, CRM bijhouden 
 • Communicatie optimalisatie met de klant en backoffice
 • Email met verslag direct naar de klant binnen enkele minuten

Je kunt je  je nu al voorstellen dat hier veel tijd te winnen valt en dus meer omzet. Hoe bedien je belangrijke klanten dan?

 

Deze bovenstaande besparingen hebben we in een rekenvoorbeeld verwerkt. 

Bekijk het document of start de proef op de som en start met een pilot.

Is digitaal dicteren alleen geschikt voor Sales afdeling?

We zien juist buiten de salesafdeling dat het gebruik van spraakherkenning toeneemt. Advocaten en artsen gebruiken al langer spraakherkenning, speech-to-text, om sneller te werken. Taalfouten worden niet meer gemaakt en je eigen jargon wordt toegevoegd aan het standaard lexicon. 

 

We gebruiken woorden die in de meeste woordenboeken niet voorkomen, werkt spraakherkenning wel?

Voor een verkoopafdeling voegen we woorden toe welke veel voorkomen in het vakgebied. Bij verkoop van producten worden alle productnamen toegevoegd zodat je die gelijk kan gebruiken en de bestelling kunt doorgeven aan de binnendienst.

 

 

Adviseer je bouwprojecten, dan voegen we dergelijke construction woorden toe.  Er zijn geen belemmeringen in het toevoegen van vakjargon voor spraakherkenning.

 

Bij nieuwe klanten en potentiële klanten worden de namen en gebruikte woorden tijdens het dicteren ingesproken en zo automatisch toegevoegd aan het woordenboek. Bestaande klanten met nieuwe producten voeg je eenvoudig toe aan het bestaande lexicon.

 

Dictation Anywhere lexicon is met duizenden woorden uit te breiden.